Perforerte plater varmgalvaniserte

Vi produserer perforerte plater for bruk i miljøer hvor korrosjon er et
problem. Vi skreddersyr perforerte materialer og varmgalvaniserer disse
eller perforering eller videreforedling, bla knekking og annen beardeiding.
Vi lager også ønskede uperforere kanter og felter, og festehuller.
Bare fantasien setter begrensningene. Ønsker du noe lager så lager vi det!!!
Til slutt varmgalvaniserer vi produktet, noe som gir lang levetid.
Er sluttproduktet flatt rettevalser vi også platene til slutt for å rett spenninger
fra sinkbadet. Våre produkter holder høyeste kvalitet og benyttes mye i bygg.

Perforering: Vi leverer både standard perforering, samt at vi tilpasser huller
og perforeringsgrad etter kundens ønske. 

Varmgalvaniserte perforerte plater leverer vi bla til:

  • fasadekledninger
  • Rekkverksfyllinger
  • Gjerder og skillevegger
  • Siler / inntaksrist til skip
  • Andre applikasjoner

VI LEVERER OGSÅ NOEN POSISJONER MED VARMGALVANISERTE LAGERPLATER.
DETTE FRA VÅR PARTNER MEVACO GMBH. Står her i katalogen oppført som
Post galvaniserte plater:

Spør oss om hvilke typer vi kan levere av standard varmgalvaniserte lagerplater
eller se i katalogen ovenfor. Normalt leveres standard på 6-8 dager fra best.
 
www.aktiweb.no