Prosjekter

Nisjemetall AS har siden 2006 vært involvert i mindre og større prosjekter.
Vi har listet opp en del av prosjektene her.
Vårt største enkeltprosjekt var Holmenkollen og levering av gitterrister
og trappetrinn til tribuneanlegget.


Nye Holmenkollen
 
www.aktiweb.no