Haraldrud gjenvinningsstasjon
I samarbeid med spanske Codina har vi levert semitransparent
metallduk type Eiffel 40 til prosjektet.
Dette er montert utenpå eksisterende fasade for å heve
utseendet på bygget.

Se nedenfor hva som sies av arkitekten hos L2:

Utgangspunkt for prosjektet var Oslo bystyre sitt vedtak om å
utføre en estetisk oppgradering av fasadene på Haraldrud
energigjenvinningsanlegg I 2005.  Den påfølgende arkitektkonkurransen
i 2006 ble vunnet av L2 arkitekter AS v/Helge T. Næs og Michel VanDijk.

Prosjektet er utført med en semitransparent metallduk langs
anleggets langsider  og vegger av polykarbonatplater i gavlene,
i den hensikt å samle den eksisterende sammensatte bygningsstrukturen
til én stor enkel form.
Metallduken og polykarbonatveggen bæres av en galvanisert stålkonstruksjon.
Metallduken er plassert over en langsgående betongsokkel av prefabrikkerte
betongelementer med hull for porter, vinduer og andre åpninger.

I tillegg har kontoret prosjektert ny mottakshall for avfallsbiler mot vest, n
ytt bygg for sortering av husholdningsavfall og anleggets nye hovedatkomst
med vekter og vaktbu.

Det er planlagt lyssetting av metallduken og oppgradering av utomhusområdet
med beplantning og ny belysning. Dette tenkes utført når nye
bevilgninger er på plass.

EIFFEL 40 nedenfor.
Link her: http://www.codinametal.com/architecture/models-100/eiffel-40-eng.html


Eiffel 40

Brobekk Plant

Brobekk Plant

Brobekk Plant
 
www.aktiweb.no