Bommestad Bru gangbanerister

Vi har levert gitterrister til gangbroen til nye Bommestad bru på E18 ved Larvik.
Tekst fra Byggeindustrien:
Men det er Bommestad bruer som skiller seg ut i prosjektet. Bruene, som krysser Lågen, er et resultat av en arkitektkonkurranse der gammel Bommestad bru la føringer på utformingen.
   
– Det er bygget en stålfagverksbru som er malt med graffitigrå farge. Samme fargen er benyttet på brurekkverk og andre ståldetaljer både langs denne parsellen og ved de andre parsellene gjennom Vestfold, forteller Bodholt. Det er Multiconsult som har prosjektert Bommestad bruer.

 
www.aktiweb.no