Betong prøveutstyr

Nisjemetall AS leverer Impact Test Equipment sitt sortiment i Norge.
Vi leverer et godt og komplett sortiment av betong prøveutstyr.
På forespørsel gir vi dem våre beste og mest konkurransedyktige priser,

Trykkpresse for test av betongkuber
CT315 - vår mest populære maskin
2000kN Cube and Cylinder Compression Machine

2000 kN iht. EN12340 P4.
For testing av 100mm, 150mm og 200mm kuber og sylindre opp til
320mm lengde.

Luftmåler for betong. CN030
Air Entrainment Meter Type B 
www.aktiweb.no