Aluform - Alurist - Alunett - Alusil

Alurist GPR - Produktfakta

Type

Totalmål

Lysåpning A x B

Vekt kg/kvm

Vekt kg/m

Vekt kg pr.rist

GPR 1 / 370

35x370x5300

105x14

10,2

4,1

21,6

GPR 1 / 400

35x400x5300

105x17

11,0

4,1

21,6

GPR 3 / 370

50x370x5300

105x14

14,3

5,3

28,1

GPR 3 / 400

50x400x5300

105x17

13,3

5,3

28,1

GPR 3 / 500

50x500x5300

132x27

10,6

5,3

28,1

GPR 5 / 250

50x250x5300

105x17

10,6

2,7

14,1

Andre bredder på spesialbestilling

NB. Alurist GPR 1/370 og Alurist GPR 3/370 tilfredstiller kravene til lysåpning for bruk i offshore

Påsett endeprofil ved å slisse et spor ca 15x5 m.m i ristens bæreribber. Tre inn og sveis.

Alurist

Nedenfor ser man Alurist i bruk i oppdrettsanlegg.

Alurist Alurist

ALUNETT benyttes i bla. enkle og stabile applikasjoner for områdesikring.

ALUSIL brukes bla. til siling av fiskeavfall i fiskeindustrien, samt siling av andre medier.

For andre brukesområder ta kontakt med oss.

 
www.aktiweb.no