Himling av strekkmetall

Vi leverer skreddersydde systemer som inkluderer både strekkmetall og opphengssystemer.
For kunder som ønsker å kjøpe bare paneler av strekkmetall er ikke dette heller noe problem.

Rhombos strekkmetall himling er ideell løsning i en rekke bygg, spesielt for store himlingsarealer.
I utgaver 250 - 4000 Hz, RHOMBOS er akustisk nøytral, og can bli tilpasset lokale forhold med fornutig valg
av fyllings materiale. Våre strekkmetall himlinger produseres i mange ulike versjoner avhengig av de ulike
kravene som stilles til de ulike prosjektene.
  • maske størrelse
  • material (stål, aluminium og rustfritt
  • overflatebehandling

Clip in system P.1 Rhombos                                   Lay-on/Hook system P.4 Rhombos

  

Expanded Metal Forms1. Panel for innlegg: ustabil, skarpe kantger, fare for skade


2. Kuttet panel med berbeidede kanter


3. Knekt uten ramme, stabil en side, ustabil den andre siden


4. Knekt med ramme, stabil


5. Med påsveiset ramme, stabil, ingen synlige profiler

6. De fleste kantavslutninger er mulig

Referanser:

 
www.aktiweb.no