Haraldrud gjenvinningsstasjon 

I samarbeid med spanske Codina har vi levert semitransparent metallduk type Eiffel 40 til prosjektet. Dette er montert utenpå eksisterende fasade for å heve utseendet på bygget. 


Se nedenfor hva som sies av arkitekten hos L2:

Utgangspunkt for prosjektet var Oslo bystyre sitt vedtak om å utføre en estetisk oppgradering av fasadene på Haraldrud energigjenvinningsanlegg I 2005.  Den påfølgende arkitektkonkurransen i 2006 ble vunnet av L2 arkitekter AS v/Helge T. Næs og Michel VanDijk.

Prosjektet er utført med en semitransparent metallduk langs anleggets langsider  og vegger av polykarbonatplater i gavlene, i den hensikt å samle den eksisterende sammensatte bygningsstrukturen til én stor enkel form. Metallduken og polykarbonatveggen bæres av en galvanisert stålkonstruksjon. Metallduken er plassert over en langsgående betongsokkel av prefabrikkerte betongelementer med hull for porter, vinduer og andre åpninger.

I tillegg har kontoret prosjektert ny mottakshall for avfallsbiler mot vest, nytt bygg for sortering av husholdningsavfall og anleggets nye hovedatkomst med vekter og vaktbu.

Det er planlagt lyssetting av metallduken og oppgradering av utomhusområdet med beplantning og
ny belysning. Dette tenkes utført når nye bevilgninger er på plass.EIFFEL 40 nedenfor
Link herLevert av  
mangadexmangadex