+47 948 35 637 jaj@nisjemetall.no

Spaltesikter – wedge wire screens

Til smoltanlegg leverer Nisjemetall spaltesikter til sikring av fisk mot rømming. Ristene er iht. fiskeridirektoratets krav til primærsikring.

37,3 ledd i Akvakulturdriftsforskriften sier:
«Landbaserte akvakulturanlegg skal ha egnet innretning for å hindre at fisk rømmer gjennom avløpet eller på annen måte. Innretningen skal minimum bestå av en dobbel sikring eller likeverdig rømnings sikring. Det må dokumenteres at annen likeverdig rømnings sikring er minst like rømningshindrende som dobbelt sikring».

Nisjemetall AS har hatt spaltesikter på programmet i mange år. Til disse anleggene leveres spalteåpninger på 1,6mm, 3mm, 5mm, 8mm og 10mm.

I tillegg produserer vi en rekke andre spaltesikter. Vi leverer disse ristene i syrefast materiale Aisi 316. Overflaten på ristene er helt plan, samt at stavene er koniske. Noe som gir meget effektiv vanngjennomstrømning. Ristene er også selvrensende.

Spaltesikter benyttes til siling og filtrering i en rekke bransjer. Mest vanlig er det i bruk i fiskeindustrien og i prosessindustrien. Ofte brukes spaltesikter som bunnsiler i kar og andre konstruksjoner.