+47 948 35 637 jaj@nisjemetall.no

Corten stål – det robuste uttrykk

Cortenstål er rustfast – det er faktisk rustet med vilje slik at det skal se rustent ut

Selv om stålet raskt får et rustlag er det samtidig rusttregt. Corten stål ruster ca. 6-8 ganger tregere enn vanlig mykt stål – under forutsetning av at materialene regelmessig tørker helt opp.

Cortenstål har de siste årene fått en stadig større utbredelse i Norge.

I dag benyttes cortenstål på forskjellige måter i både parker, byrom, boligområder og i trafikk og vei prosjekter.

Nisjemetall AS leverer raskt cortenstål fra tykkelse 0,6mm-20,0mm. Bredder: 1000-2500mm Lagerdimensjoner av grovere plater: Tykkelser: 6-50mm Format: Opp til 3000x12000mm